چشمه جوشان گلستان شرکت صنایع آشامیدنی چشمه جوشان گلستان(سهامی خاص) با برند اکسینا در سال 1394 با مدیریت مهدی نظر نوکنده اقدام به احداث کارخانه در استان گلستان، شهرستان بندرگز در زمینه بسته بندی آب و تولید بطری پت نموده و در سال 1395 موفق به دریافت مجوزات پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان و...

ادامه