شماره تماس

تلفن ثابت: 01734393501 // فاکس: 01734393504 // شماره همراه: 09112699959

آدرس

استان گلستان، بندرگز، شهرك صنعتي بندرگز، فاز2، خيابان كارگر 1

ایمیل

oxina94@yahoo.com